#BADANIE #ANKIETA #DLARODZICÓW #DIAGNOZA

 w AKTUALNOŚCI, Bez kategorii
W imieniu Wszystkich Partnerów Fundacja Alpha, Fundacja SYNAPSIS, Autyzm po ludzku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Wroclawski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Wydział Psychologii UW oraz zespołu badawczego serdecznie zapraszamy do udziału🧐 w badaniu nad doświadczeniami rodziców związanymi z diagnozą spektrum autyzmu u ich dziecka.
Zaproszenie kierujemy do rodziców dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, które otrzymały diagnozę autyzmu dziecięcego, zespołu Aspergera czy autyzmu atypowego (lub inną ze spektrum autyzmu), niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od diagnozy.
❌ Celem badania jest poznanie Państwa doświadczeń i potrzeb związanych z przebiegiem procesu diagnostycznego, aby móc lepiej zrozumieć sytuację rodzin, które przez ten proces przechodzą w naszym kraju.
🧐 Ankieta dotyczy różnych aspektów sytuacji rodzica w kontekście diagnozy dziecka.
🧡 Jej wypełnienie zajmuje ok. 25-30 minut.
🧡 Badanie jest anonimowe.
🧡 Na podstawie zebranych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie Państwa ani Waszego dziecka.
Dziękujemy!
W imieniu zespołu badawczego
prof. dr hab. Ewa Pisula

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content