Cele Fundacji ALPHA

Celem Fundacji Alpha jest:

  • niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • udzielanie wsparcia ich rodzinom;
  • rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
  • prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content