Fundacja Alpha obchodzi 14. urodziny

 w AKTUALNOŚCI

 

Każdego dnia towarzyszymy osobom w spektrum autyzmu i ich bliskim.

 

Fundacja Alpha obchodzi 14. urodziny. Rocznica to moment świętowania i refleksji. Z każdym rokiem rośniemy. Pogłębiamy naszą wiedzę i wdrażamy nowe metody terapeutyczne. Dzięki międzynarodowej współpracy naukowej
oraz wykwalifikowanej i zaangażowanej kadrze jesteśmy jednym z wiodących w Polsce ośrodków skupionych na tematyce spektrum autyzmu.

Nasza codzienna działalność to diagnozy, terapie oraz programy wspierające osoby w spektrum autyzmu
i ich najbliższe otoczenie. To jednak nie wszystko. Popularyzujemy wiedzę na temat osób w spektrum autyzmu.
Począwszy od zaangażowania w programy badawcze, realizowane w Polsce i na świecie, poprzez działania edukacyjne skierowane do specjalistów i szerokiej publiczności, aż po popularyzatorskie kampanie informacyjne, jak ta zachęcająca do „czujności i czułości”, której ambasadorką jest aktorka Magdalena Popławska. Poprzez odpowiedzialne informowanie opowiadamy o spektrum autyzmu opierając się na najbardziej aktualnych danych. Zwalczamy stereotypy na temat spektrum autyzmu. Poznajemy osoby ze spektrum autyzmu z osobami neuronormatywnymi, przedstawiając ich sobie podczas zajęć, realizowanych programów czy spotkań tematycznych na żywo i w sieci.
Pracujemy i przyjaźnimy się z osobami w spektrum autyzmu. Nasza Fundacja to miejsce, gdzie spektrum autyzmu
i neunormatywność przybliżają się do siebie, a ich spotkanie rodzi porozumienie i wzajemną życzliwość.

Fundacja Alpha każdego roku prowadzi bezpłatne badania diagnostyczne kompetencji społecznych dzieci do drugiego roku życia. Właściwa diagnostyka, przed upływem 24 miesiąca życia dziecka pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia pełnoobjawowego autyzmu w przyszłości. Podejmujemy starania na rzecz ustanowienia ogólnopolskiego, powszechnego programu takich badań. Równie istotny jest dla nas temat dorosłych w spektrum autyzmu.
Większość dorosłych ze spektrum wciąż doświadcza w Polsce wykluczenia. Ma utrudniony dostęp do koniecznego wsparcia oraz jest dyskryminowana w procesach edukacyjnych i na rynku pracy. Aktywnie włączamy się w inicjatywy, które podnoszą integracje i prowadzą do wyrównania szans.

Wciąż wiele pracy przed nami. Pandemia nie spowolniła nas, ale zmobilizowała do szukania nowych form kontaktu
i działań. Wiele z nich zrealizowaliśmy w Internecie, jak cykle edukacyjne dla rodziców i nauczycieli czy spotkania
z dorosłymi ze spektrum autyzmu. Inne, jak wystawę fotograficznych portretów dorosłych ze spektrum, autorstwa
Pawła Bajewa, pokazaliśmy w otwartej przestrzeni publicznej. Cały czas prowadzimy zajęcia stacjonarne w naszych siedzibach w Lublinie oraz realizujemy programy, przeciwdziałające wykluczeniu, takie jak „Wolontariat Rówieśniczy”.

Urodziny to doskonała okazja, aby podziękować Wam za to, że jesteście z nami. Z tej okazji serdecznie zapraszamy
do lubelskiego Ratusza, gdzie można obejrzeć wystawę portretów dorosłych ze spektrum, które ozdabiają tegoroczną edycję Kalendarza Fundacji Alpha. W newsletterze będziemy regularnie informować o planach i działaniach Alphy.

Razem możemy wiele zdziałać.

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content