Inne Projekty

W 2011 roku otrzymaliśmy dofinasowanie następujących naszych działań:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • Rozwijamy skrzydła – 148 798 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – 44 000 zł
 • „Pokonując samotność… problemy z kształtowaniem się tożsamości osób z autyzmem” – 6 600 zł

Prezydent Miasta Lublin

 • Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera (spektrum autyzmu) – 6 000 zł
 • Promyk słońca dla rodzin z dzieckiem z autyzmem – 5 000 zł

 

W 2010 roku otrzymaliśmy dofinansowanie następujących działań:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 • Cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu – 14 000 zł
 • Cykl zajęć na basen – 4 000 zł
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych – 17 800 zł

Prezydent Miasta Lublin

 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania – 9 000 zł
 • Cykl wyjazdów na basen – 8 000 zł

PFRON

 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie – 2 592 zł

 

W roku 2009 zostały dofinansowane następujące nasze zadania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 • Lepiej się poznajmy, aby lepiej sobie pomagać – 40 000 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

 • Słyszę – zajęcia stymulujące zmysł słuchu dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 100 zł
 • Prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych – 10 000 zł
 • Cykl wyjazdów na basen dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 4 500 zł
 • Realizacja specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin – 2 000 zł
 • Spotkanie świąteczne – Kulig w Wąwozach Nałęczowskich – 3 776 zł

Prezydent Miasta Lublin:

 • Poprawa funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi – 12 000 zł
 • Cykl zajęć logopedycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 000 zł
 • Cykl wyjazdów na basen dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 6 000 zł
 • Kalendarz Nie-grzeczne dzieci – 15 500 zł

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content