Poradnia diagnozy i rehabilitacji słuchu i mowy

Zapraszamy od dnia 1 lipca 2011 na terapię dzieci niedosłyszące oraz osoby dorosłe. Wszystkie świadczenia będą finansowane przez NFZ.

Niezbędne jest posiadanie skierowania do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Słuchu i Mowy od jednego z pięciu specjalistów:

– foniatra
– otolaryngolog
– audiolog
– neurolog
– lekarz rehabilitant

na rehabilitację słuchu i mowy w naszym NZOZ. Na skierowaniu powinien być kod jednostki chorobowej, jeden z wymienionych: F80, H90, H91, H93, Q17, R47 (z odpowiednim rozszerzeniem, np. F80.1).

REJESTRACJA TELEFONICZNA

81 532 58 06 w godz. 10-11

elektroniczne zapisy dla osób niesłyszących biuro@autyzmlublin.pl

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content