REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletterów rozsyłanych przez Fundację Alpha z siedzibą ul. Cicha 10, 20-078 Lublin i Al. Warszawska 15, 20-803 Lublin
 2. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w celu przekazania informacji związanych z działalnością Fundacji Alpha.
 3. Otrzymywanie newsletterów jest bezpłatne, jest wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Aby otrzymywać newsletter Fundacji Alpha, użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail – nie jest wymagane podanie innych danych osobowych.
 5. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 6. W celu zamówienia bezpłatnych newsletterów użytkownik wypełnia formularz na stronie internetowej www.autyzmlublin.pl.
 7. Akceptacja niniejszego regulaminu ma miejsce poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zapisu na newsletter.
 8. Regulamin w formie drukowanej dostępny jest w siedzibie Fundacji Alpha ul. Cicha 10, 20-078 i Al. Warszawska 15, 20-803.
 9. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania.
 10. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa za pomocą odpowiedniego hiperłącza znajdującego się na końcu każdej z otrzymanych od nas wiadomości lub poprzez kontakt z administratorem pod adresem mailowym newsletter@autyzmlublin.pl
  W treści listu prosimy o użycie formuły „Rezygnuję z dalszego otrzymywania newslettera Fundacji Alpha” na adres newsletter@autyzmlublin.pl. Administrator niezwłocznie usunie dotyczącą użytkownika daną osobową.
 1. Adres poczty elektronicznej podany przez subskrybenta do celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim.
 2. Fundacja Alpha ma prawo do jednostronnej zmiany treści regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie wysłany na adresy poczty elektronicznej wszystkich subskrybentów newslettera.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem newslettera, akceptuję jego postanowienia i wrażam zgodę na otrzymywanie informacji droga elektroniczną

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content