Uczestnik

Jeśli masz 14 lat lub więcej, chcesz poznać kogoś, z kim możesz spotykać się i dzielić swoje zainteresowania, masz diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera – zgłoś się jako Uczestnik.
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłania go na adres pfron@autyzmlublin.pl oraz dostarczenia w ciągu siedmiu dni wersji papierowej orzeczenia o niepełnosprawności oraz diagnozy autyzmu bądź innych całościowych zaburzeń rozwoju Beneficjenta wydane przez instytucję do tego uprawnioną do Fundacji Alpha, Al. Warszawska 15 w Lublinie, drugie piętro.
(Nie dołączenie dokumentów w wersji papierowej skutkuje anulacją zgłoszenia)
Dokumenty do pobrania:

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content