autyzm-i-rodzina

Autyzm i rodzina

Redaktorki: Anna Prokopiak, Zofia Palak

SPIS TREŚCI

 1. Wstęp/Zofia Palak, Anna Prokopiak – s. 7
 2. Część pierwsza

Autyzm – rozważania teoretyczne

 • Autyzm – przegląd definicji, etiologia, kryteria diagnostyczne/Anna Prokopiak (przy współpracy: Agnieszki Augustyniak, Elżbiety Hałasowskiej, Marty Jakubczyk, Aleksandry Połeć, Magdaleny Świątek-Koralewskiej, Doroty Wójcickiej) – s. 15
 1. Część druga

Rodzina dziecka z autyzmem

 • Obraz rodziny w wybranych powieściach autobiograficznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/Magdalena Świątek – Koralewska – s. 43
 • Rodzina w percepcji dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualna w świetle Testu Rysunku Rodziny/Elżbieta Hałasowska – s. 67
 • Program wspomagania rodziny dziecka z autyzmem. Studium przypadku/Marta Jakubczyk, – s. 113
 • Warsztaty jako forma wsparcia rodziców dzieci uczestniczących w Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Projekt Programu/Paulina Nowak – s. 139
 • Relacje między rodzeństwem w rodzinie z dzieckiem z autyzmem/Agnieszka Augustyniak – s. 179
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma wsparcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem/Aleksandra Połeć – s. 203
 • Udział rodziców we wspomaganiu rozwoju językowego dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych/Dorota Wójcicka – s. 231
 • Noty o autorach – s. 269

RECENZJE

Szczególna wartość aplikacyjna publikacji wyraża się głównie w swoistej odpowiedzi na zapotrzebowanie osób bezpośrednio zaangażowanych w wychowanie dzieci ze spektrum autystycznym. Zapotrzebowanie to odnosi się m.in. do wciąż niedostatecznego zakresu upowszechnianej wiedzy na temat autyzmu oraz specyfiki funkcjonowania rodzin z dzieckiem autystycznym.

dr hab. Stanisław Byra,
Zakład Metodologii Nauk pedagogicznych UMCS(z recenzji)

Powstała praca jest unikalna – pozwalająca na bezpośrednie spotkanie ze światem autyzmu, ale też będąca wzorem włączania prac badawczych wykonanych przez studentów do szerokiego obiegu literatury naukowej.

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk,
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL (z recenzji)

Zamówienie publikacji bezpłatne
+ płatność za przesyłkę

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content