czlowiek-i-autyzm

Człowiek i autyzm

Redaktorzy: Janusz Kocki, Andrzej Kiciński

SPIS TREŚCI

 1. Diagnoza funkcjonalna i jej znaczenie w planowaniu procesu terapeutycznego/Ewelina Dynowska, Monika Majszczyk – s. 7
 2. Kynoterapia jako metoda wspomagająca w pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi/Agnieszka Kieloch – s. 17
 3. Terapeutyczne aspekty pogłębionych badań etiologicznych w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu/Joanna Ławicka – s. 31
 4. Co wiemy o wysoko funkcjonujących dziewczętach i kobietach z autyzmem lub zespołem Aspergera/Ewa Pisula – s. 47
 5. Przydatność eksperymentalnych próbek zadaniowych w procesie diagnozy dzieci w wieku do 3 roku życia z podejrzeniem ASD/Aleksandra Oszczęda – s. 57
 6. Raport z realizacji projektu „Wyrównać szansę – terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”/Olga Świeża, Marta Jakubowska – s. 83
 7. Etiologia, diagnostyka i leczenie autyzmu wczesnodziecięcego/Sebastian Solczuk, Bożena Śpila – s. 97
 8. Strategia uczenia zabawy w pierwszym niepublicznym przedszkolu terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS/Martyna Czopowicz, Agnieszka Wierzbicka – s. 107
 9. Podstawy wychowania religijnego osób z autyzmem/Andrzej Kiciński – s. 115
 10. Autyzm w szerszym ujęciu medycznym w świetle najnowszego konsensusu Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego/Magdalena Cubała-Kucharska – s. 129
 11. Spektrum autyzmu i seksualność/Anna Prokopiak – s.137
 12. Rozwój rysunkowy dzieci z autyzmem – niezwykły czy typowy?/Anna Waligórska, Magdalena Kulągowska – s. 149

nakład wyczerpany

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content