Szansa-Rozwój-Niezależność

Mam autyzm- jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy nr 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wolontariat

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy nr 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy nr 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz oświadczenia i przesłania ich na adres pfron@autyzmlublin.pl oraz dostarczenia w ciągu siedmiu dni wersji papierowej orzeczenia o niepełnosprawności oraz diagnozy autyzmu bądź innych całościowych zaburzeń rozwoju Beneficjenta wydane przez instytucję do tego uprawnioną. (Nie dołączenie dokumentów wersji papierowej skutkuje anulacją zgłoszenia)

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy nr 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz oświadczenia i przesłania ich wraz z CV na adres pfron@autyzmlublin.pl

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content