Wydział przyjazny dla Każdego!
Fundacja Alpha nagradza najlepsze praktyki!

Zasada równości szans i niedyskryminacji to umożliwienie Wszystkim osobom bez względu na m.in. płeć, wiek lub pochodzenie, czy przeżywane trudności pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia, na jednakowych zasadach.

Zapewnianie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom ze spektrum autyzmu, stosując racjonalne usprawnienia jest kluczowe w pokonywaniu trudności związanych z codziennym studiowaniem.

Fundacja Alpha już od ponad 15 lat towarzyszy dzieciom i osobom dorosłym ze spektrum autyzmu,
zapewniając kompleksowe wsparcie w różnych sferach życia. Kładziemy też duży nacisk na dzielenie się wiedzą i na pracę nad podnoszeniem świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Wydziały Lubelskich Uczelni oraz studentów naszego regionu do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk i rozwiązań wprowadzonych na danym Wydziale, które odpowiadają na potrzeby studentów ze spektrum autyzmu. Każde rozwiązanie ułatwiające studiowanie osobom ze spektrum autyzmu jest dla nas na wagę złota!

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń – Kapituła nagrodzi Wydziały Uczelni, które poprzez swoje praktyki
odpowiadają w sposób szczególny na potrzeby osób ze spektrum autyzmu, w których wprowadzone zmiany odczuwalnie zmieniają na co dzień życie studentów.

W skład Kapituły wchodzą:

  • Krzysztof Michałkiewicz,
    Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Monika Richardson,
    Właścicielka Richardsonschool, dziennikarka, konferansjerka, szkoleniowiec,
  • dr hab. Anna Prokopiak, Prezes Fundacji Alpha,
  • lek. med. Piotr Olszak,
  • Filip Mazur, Partner Fundacji Alpha.

Wierzymy, że zgłoszone usprawnienia będą inspiracją i kierunkiem działania dla kolejnych placówek.
Niech wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów ze spektrum autyzmu stanie się standardem na wszystkich polskich uczelniach. Nagroda w postaci certyfikatu „Wydział przyjazny dla Każdego” to wyróżnienie dla Uczelni, a równocześnie jej wizytówka.

Dla wyróżnionych przewidziane są również nagrody rzeczowe.
Finał i ogłoszenie wyników: Koniec maja 2023!

Zgłoszenia Wydziału, w formie wypełnionego formularza należy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@autyzmlublin.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2023 roku.
(Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu i akceptacji neuroróżnorodności)

Patronem akcji jest PFRON

 

ZAPRSZAMY DO POBRANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content