Video relacja I Wyjątkowe wyróżnienie – Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin”

 w AKTUALNOŚCI

? dr hab. Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alpha, została uhonorowana wyjątkowym wyróżnieniem – Medalem „Zasłużony dla Miasta Lublin”.
? To niezwykle ważne wyróżnienie zostało przyznane podczas uroczystej Gali „Aktywni z Lublina”, podczas której doceniano osoby i instytucje, które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój miasta oraz działają w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego.

? Medal „Zasłużony dla Miasto Lublin” to nie tylko zaszczytne wyróżnienie, ale także wyraz uznania dla ogromnego zaangażowania całego zespołu Fundacji Alpha. To nagroda, która podkreśla istotną rolę, jaką Fundacja odgrywa w życiu Lublina i jego mieszkańców.

? Warto podkreślić, że ten medal jest podziękowaniem dla Wszystkich Osób związanych z Fundacji Alpha, w tym Pracowników, Partnerów, Rodziców, Przyjaciół! Bez ich zaangażowania i determinacji trudno byłoby osiągnąć tak znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności.

? To właśnie dzięki ich wsparciu Fundacja może kontynuować swoją misję i realizować projekty. To wspólne zaangażowanie i praca całej społeczności przyczyniły się do tego zasłużonego wyróżnienia.

Gratulujemy dr hab. Annie Prokopiak i całemu zespołowi Fundacji Alpha tego zasłużonego wyróżnienia!


Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać

Skip to content