Zaangażuj się
Strona główna Diagnoza Jak wygląda proces?

Jak wygląda proces?

Diagnoza spektrum autyzmu

Diagnoza w Fundacji Alpha, NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Kierując się kryteriami diagnostycznymi zawartymi w ICD-10 obecnie obowiązującymi w Polsce zespół określa charakter zaburzeń ze spektrum autystycznego lub je wyklucza. Na każdym etapie diagnozy zespół diagnostyczny podejmuje decyzję o kolejnych krokach, dlatego procedura całej diagnozy może się różnic w zależności od wyniku danego etapu.

Zespół dianostyczny

Zespół diagnostyczny stanowią lekarz psychiatra, psycholog, pedagog specjalny. Bywa, że do zespołu zapraszany jest inny specjalista – w zależności od potrzeb. Wszystkie osoby w zespole mają wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Wywiad z rodzicami

Wywiad kliniczny ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Zakres pytań jest dość szeroki, obejmuje wiele sfer funkcjonowania dziecka. Obecnie przeprowadzamy go według specjalnie przygotowanego kwestionariusza, ale czekamy na polską adaptację wywiadu ADI-R (spotkanie trwa około 60/90 min). Podczas wywiadu prosimy o dokumentację dziecka (medyczną, pedagogiczną, inną). W oparciu o nią zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka. Wywiad z rodzicami może być przeprowadzony również on-line.

Dokumentacja medyczna

Podczas wywiadu z rodzicami prosimy o dokumentację dziecka (medyczną, pedagogiczną, inną). W oparciu o nią zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.

Obserwacja osoby badanej

To najczęściej dwa spotkania. Pierwsze z nich to spotkanie zgodnie ze strukturą wystandaryzowanego narzędzia ADOS (czas trwania do 60 min.), drugie to spontaniczne próby diagnostyczne prowadzone przez zespół diagnostyczny pod kątem kryteriów diagnostycznych (trwa ono 90-120 min), z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi badawczych. Obydwa spotkania to rodzaj zabawy, swobodnej rozmowy z osobą badaną. Czasami prosimy o dołączenie do zabawy rodziców, czasami pracujemy sami, czasami prosimy rodziców, aby obserwowali spotkanie przez lustro weneckie.

Diagnoza

Na koniec drugiego spotkania może nastąpić przekazanie diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju bądź ich wykluczenie, czasami jest potrzeba uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji. Wówczas planujemy kolejne spotkania. W takiej sytuacji prosimy często o nagrania dziecka w sytuacjach domowych, podczas zabawy w przedszkolu, itp.

Jeśli diagnoza jest spełniająca istnieje możliwość umówienia się na konsultację, podczas których mogą zostać omówione możliwości dalszego postępowania terapeutycznego.

Czytaj także

Gdzie ją wykonać?

Czytaj więcej

Jak się umówić?

Czytaj więcej

Diagnoza i co dalej?

Czytaj więcej

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać i wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Nie wahaj się z nami skontaktować – Twój głos jest dla nas ważny!

Skontaktuj się

Pomóż nam
robić pomoc

Przekaż 1,5% podatku

Fundacja ALPHA jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2004 roku podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1,5% należnego podatku.

Przekaż 1,5 %
Menu
Wyszukaj
Skip to content