Zaangażuj się

PFRON - udział w projekcie

Zapraszamy do Udziału w projekcie „Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” w ramach konkursu: Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy nr 2 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Osoby ze spektrum autyzmu bądź ich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia oraz oświadczenia i przesłania ich na adres pfron@autyzmlublin.pl oraz dostarczenia w ciągu siedmiu dni wersji papierowej orzeczenia o niepełnosprawności oraz diagnozy autyzmu bądź innych całościowych zaburzeń rozwoju Beneficjenta wydane przez instytucję do tego uprawnioną. (Niedołączenie dokumentów wersji papierowej skutkuje anulacją zgłoszenia).

Regulamin projektu dostępny w biurze przy Al. Warszawskiej 15, 20-803 Lublin.

Zapraszamy do składania wersji papierowej dokumentów w biurze przy Al. Warszawskiej 15, 20-803, Lublin.
Wszystkie informacje dotyczące projektu PFRON otrzymają Państwo pod numerem telefonu:
+48 797 466 992

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie beneficjent dziecko

Oświadczenie beneficjent dziecko

Zgłoszenie beneficjent dorosły

Oświadczenie beneficjent dorosły

PFRON

Zapraszamy do uczestnictwa w projektach Fundacji Alpha współfinansowanych ze środków PFRON:

„Wspieramy nie wypieramy”

Fundacja Alpha do końca 2021 roku będzie prowadzić projekt „Wspieramy nie wypieramy”.Intensywna terapia psychologiczo-społeczna obejmie grupę najbardziej potrzebujących osób ze spektrum autyzmu. W zależności od potrzeb chcemy pomóc dzieciom, młodzieży, dorosłym i ich bliskim.Projekt realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa”.Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego psychologa.

Zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu: 81 532 58 06

Wolontariat Rówieśniczy

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowisku” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, kierunek pomocy nr 1 ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Czytaj więcej

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie fundacji. Wszystkie niezbędne dokumenty można wypełnić na terenie Fundacji Alpha, Al. Warszawska 15 w Lublinie.

Zapraszamy!

DAPHNE - Program Unii Europejskiej

Rozwijamy skrzydła!

W latach 2013-2015 fundacja realizowała międzynarodowy projekt badawczy nt. stosowania przemocy wobec osób z autyzmem w ramach Programu DAPHNE Unii Europejskiej. Zadanie było realizowane z Włochami (Focolare Maria Regina onlus Association, Progetti Sociali srl Social Enterprise), Belgią (Autism Europe), Wielką Brytanią (The National Autistic Society) i Hiszpanią (Autismo Burgos Association).

Inne Projekty

W 2011 roku otrzymaliśmy dofinasowanie następujących naszych działań:

 1. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • Rozwijamy skrzydła – 148 798 zł
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – 44 000 zł
  • „Pokonując samotność… problemy z kształtowaniem się tożsamości osób z autyzmem” – 6 600 zł
 3. Prezydent Miasta Lublin
  • Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera (spektrum autyzmu) – 6 000 zł
  • Promyk słońca dla rodzin z dzieckiem z autyzmem – 5 000 zł

W 2010 roku otrzymaliśmy dofinansowanie następujących działań:

 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu – 14 000 zł
  • Cykl zajęć na basen – 4 000 zł
  • Prowadzenie zajęć terapeutycznych – 17 800 zł
 2. Prezydent Miasta Lublin
  • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania – 9 000 zł
  • Cykl wyjazdów na basen – 8 000 zł
 3. PFRON
  • Zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie – 2 592 zł

W roku 2009 zostały dofinansowane następujące nasze zadania:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
  • Lepiej się poznajmy, aby lepiej sobie pomagać – 40 000 zł
 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
  • Słyszę – zajęcia stymulujące zmysł słuchu dla osób z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 100 zł
  • Prowadzenie placówki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych – 10 000 zł
  • Cykl wyjazdów na basen dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 4 500 zł
  • Realizacja specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin – 2 000 zł
  • Spotkanie świąteczne – Kulig w Wąwozach Nałęczowskich – 3 776 zł
 3. Prezydent Miasta Lublin:
  • Poprawa funkcjonowania społeczno-emocjonalnego osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami psychicznymi – 12 000 zł
  • Cykl zajęć logopedycznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 10 000 zł
  • Cykl wyjazdów na basen dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 6 000 zł
  • Kalendarz Nie-grzeczne dzieci – 15 500 zł

Czytaj także

Wydarzenia i Aktualności

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Czytaj więcej

ALPHA w mediach

Czytaj więcej

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać i wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Nie wahaj się z nami skontaktować – Twój głos jest dla nas ważny!

Skontaktuj się
Menu
Wyszukaj
Skip to content