Zaangażuj się

Definicje

Neuroróżnorodność

 • Neurologicznie atypowy rozwój człowieka stanowi element normalnego zróżnicowania neurologicznego i jako taki powinien być w pełni akceptowany (Armstrong 2010).
 • Odejście od dychotomicznego podziału na to, co właściwe człowiekowi „normalnemu” oraz to, co stanowi o jego „anormalności” à wachlarz potencjalnych wzorców, wzbogacających społeczeństwo
 • Jeżeli pragniemy dążyć do wzbogacenia cywilizacji, w której żyjemy, zobowiązani jesteśmy rozpoznawać pełną gamę potencjału możliwości ludzkich tak, aby zdolności każdej osoby odnalazły oczekującą na nie w społeczeństwie niszę (za Podlecka, Sipowicz, Pietras, 2020)

Kryteria ICD-10 a ICD-11

NOWA KLASYFIKACJA chorób i problemów zdrowotnych – ICD-11 została opublikowana na stronach WHO 18 stycznia 2018 roku, a obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku

 • Nie ma jeszcze polskiej wersji językowej à Polska MA 5-LETNI OKRES PRZEJŚCIOWY NA WDROŻENIE ICD-11, DO TEGO CZASU OBOWIĄZUJĄ WYTYCZNE ICD-10.
 • Sformułowanie „AUTYZM” zamieniono na „SPEKTRUM AUTYZMU”, co ma na celu mniejszą stygmatyzację.
 • Kategorie tego zaburzenia* opisane są według tego, jakie trudności* dominują w obrazie funkcjonowania pacjenta.

* istnieją różne opinie dotyczących tego czy zachowania osób będących w spektrum autyzmu należy traktować jako zaburzenie lub trudność

 

Według ICD-11 podstawą diagnozy nie jest triada zachowań autystycznych, a tylko 2 główne grupy objawów – diada:

1.trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych i komunikacji społecznej.

2.skłonności do ograniczonych, nieelastycznych, powtarzalnych wzorców zachowań, czynności i zainteresowań, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.

 • Rozwój intelektualny i poziom funkcjonalnego języka

Różnice w definicji autyzmu

W książce Barona-Cohena „Poszukiwacze wzorów. Autyzm a ludzka wynalazczość” stwierdza się, że obecnie współistnieją cztery główne narracje opisujące autyzm:

 • autyzm jako zaburzenie (disorder)
 • autyzm jako niepełnosprawność (disability)
 • autyzm jako choroba (disease)
 • autyzm jako odmienność (difference)

S. Baron-Cohen, zaproponował, aby w odniesieniu do osób autystycznych używać terminu „different cognitive style”, co pociąga za sobą postulat rezygnacji z definiowania autyzmu jako zaburzenia.

Zdaniem badacza neurologiczny rozwój osób autystycznych nie jest ani lepszy, ani gorszy od typowego rozwoju, jest po prostu inny (Baron-Cohen 2000)

Czytaj także

Objawy/zachowania

Czytaj więcej

Kolejne kroki

Czytaj więcej

Słowniczek

Czytaj więcej

Materiały do pobrania

Czytaj więcej

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać i wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Nie wahaj się z nami skontaktować – Twój głos jest dla nas ważny!

Skontaktuj się

Pomóż nam
robić pomoc

Przekaż 1,5% podatku

Fundacja ALPHA jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2004 roku podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1,5% należnego podatku.

Przekaż 1,5 %
Menu
Wyszukaj
Skip to content