Zaangażuj się
Strona główna Autyzm i rodzina

Nasze publikacje

Bezpłatna publikacja (+ płatność za przesyłkę)

Zamów bezpłatnie

Autyzm i rodzina

Redaktorki: Anna Prokopiak, Zofia Palak

Spis treści

1. Wstęp/Zofia Palak, Anna Prokopiak – s. 7
2. Część pierwsza

Autyzm – rozważania teoretyczne

Autyzm – przegląd definicji, etiologia, kryteria diagnostyczne/Anna Prokopiak (przy współpracy: Agnieszki Augustyniak, Elżbiety Hałasowskiej, Marty Jakubczyk, Aleksandry Połeć, Magdaleny Świątek-Koralewskiej, Doroty Wójcickiej) – s. 15

3. Część druga

Rodzina dziecka z autyzmem

  • Obraz rodziny w wybranych powieściach autobiograficznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/Magdalena Świątek – Koralewska – s. 43
  • Rodzina w percepcji dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualna w świetle Testu Rysunku Rodziny/Elżbieta Hałasowska – s. 67
  • Program wspomagania rodziny dziecka z autyzmem. Studium przypadku/Marta Jakubczyk, – s. 113
  • Warsztaty jako forma wsparcia rodziców dzieci uczestniczących w Programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Projekt Programu/Paulina Nowak – s. 139
  • Relacje między rodzeństwem w rodzinie z dzieckiem z autyzmem/Agnieszka Augustyniak – s. 179
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma wsparcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem/Aleksandra Połeć – s. 203
  • Udział rodziców we wspomaganiu rozwoju językowego dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych/Dorota Wójcicka – s. 231
  • Noty o autorach – s. 269

Recenzje

Szczególna wartość aplikacyjna publikacji wyraża się głównie w swoistej odpowiedzi na zapotrzebowanie osób bezpośrednio zaangażowanych w wychowanie dzieci ze spektrum autystycznym. Zapotrzebowanie to odnosi się m.in. do wciąż niedostatecznego zakresu upowszechnianej wiedzy na temat autyzmu oraz specyfiki funkcjonowania rodzin z dzieckiem autystycznym.

dr hab. Stanisław Byra, Zakład Metodologii Nauk pedagogicznych UMCS (z recenzji)

Powstała praca jest unikalna – pozwalająca na bezpośrednie spotkanie ze światem autyzmu, ale też będąca wzorem włączania prac badawczych wykonanych przez studentów do szerokiego obiegu literatury naukowej.

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL (z recenzji)

Czytaj także

Człowiek i autyzm

Czytaj więcej

Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna

Czytaj więcej

Mój brat i nasz świat. Rzecz o autyzmie.

Czytaj więcej

Niedyrektywność i relacja.Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać i wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Nie wahaj się z nami skontaktować – Twój głos jest dla nas ważny!

Skontaktuj się
Menu
Wyszukaj
Skip to content