Zaangażuj się
Strona główna Niedyrektywność i relacja.Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nasze publikacje

Niedyrektywność i relacja.Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Redaktor: Anna Prokopiak

Spis treści

 1. Wstęp – s. 9
 2. Terapia więzi i dialogu (koncepcja Hanny Olechnowicz)/Maria Piszczek – s. 13
 3. Typologia Nikolskiej: nawiązywanie kontaktu i kształtowanie umiejętności współdziałania z dziećmi autystycznymi, które osiągnęły różne poziomy afektywnej regulacji/Maria Piszczek – s. 21
 4. Pozytywne wzorce uczenia się wobec zachowań trudnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/Anna Prokopiak – s. 37
 5. Metoda 3i – intensywny program pomocy terapeutycznej/Piotr Ozaist – s. 45
 6. Terapia narracyjna/Monika Parchomiuk – s. 59
 7. Metoda Marii Montessori a terapia niedyrektywna w autyzmie/Beata Głodzik – s. 71
 8. Rola stymulacji dotykowej w terapii dzieci z autyzmem/Bernadetta Lis – s. 81
 9. Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń sensorycznych u dzieci z autyzmem/Magdalena Wójcik – s. 95
 10. Metody percepcyjno-motoryczne w pracy z uczniem z autyzmem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną/Izabella Kucharczyk, Dorota Błażejczyk-Głowacka – s. 109
 11. The Early Start Denver Model (ESDM) – metoda wczesnej interwencji dla dzieci od 12. miesiąca życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu/Jolanta Kwasiborska-Dudek – s. 123
 12. Metoda wspierająca inicjatywy dziecka – Wideotrening komunikacji/Urszula Srzednicka – s. 129

Nakład wyczerpany

Recenzje

Autyzm… to rzeczywistość, która dotyczy w przybliżeniu kilkudziesięciu tysięcy osób w Polsce. Rodzice, lekarze, pedagodzy i wiele innych osób poszukuje właściwych dróg terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Cenne więc jest poznanie pracy redakcyjnej poświęconej temu zagadnieniu. … w pracy terapeutycznej osób ze spektrum autyzmu konieczne są takie badania, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, jak stworzyć warunki sprzyjające nawiązywaniu kontaktu z tymi osobami, w tym desensybilizacji dyskomfortu, ostrożnego tonizowania napięcia i utrwalania prostych form kontaktu podczas stereotypowo przebiegających spotkań. … Książka pod redakcją dr Anny Prokopiak jest udaną próbą analizy wybranych metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Dokumentuje ważne osiągnięcia naukowe i praktyczne, m.in. Olgi Sergiejewnej Nikolskiej i Hanny Olechnowicz, oraz daje szeroką gamę nowych i starych metod terapii, takich jak : metoda 3i czy The Early Start Denver Model. Może stać się przydatnym vademecum metod dla rodziców, lekarzy, pedagogów, a zwłaszcza użyteczną lekturą dla przyszłych terapeutów, którzy mogą świadomie wybrać pracę z osobami ze spektrum autyzmu w paradygmacie humanistycznym.

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Czytaj także

Autyzm i rodzina

Czytaj więcej

Człowiek i autyzm

Czytaj więcej

Człowiek i autyzm. Autyzm i Lubelszczyzna

Czytaj więcej

Mój brat i nasz świat. Rzecz o autyzmie.

Czytaj więcej

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać i wesprzeć Cię w każdy możliwy sposób. Nie wahaj się z nami skontaktować – Twój głos jest dla nas ważny!

Skontaktuj się
Menu
Wyszukaj
Skip to content